Truyện cười 8

Một "cô bé"

Một bé gái và một bé trai đang tranh cãi nhau về sự khác biệt giới tính, và giới nào xịn hơn.

Chung cuộc, thằng cu tụt quần và bảo: “Đây là thứ tôi với mà bà sẽ ko bao giờ có!”. Bé gái thấy hơi cay cú, nhưng vì không gượng nhẹ được nên vừa khóc vừa chạy về nhà.

Một khi sau, cô bé quay lại với nụ cười trên môi. Nó tụt quần và nhắc: “Mẹ tôi bảo rằng, chỉ mang một cái này, tôi muốn với bao lăm loại như của ông cũng được!”