Truyện cười 25

Tàng trữ hàng cấm

Cảnh sát dừng xe một cô gái do vi phạm chạy quá tốc độ

Cảnh sát: Chị đã chạy quá tốc độ cho phép và sau khi kiểm tra xe thì tôi phát hiện thêm chị có hai băng pháo ở trong xe, đề nghị chị ký vào biên bản và nộp phạt 2 tội.

Cô gái: Đó chỉ là băng pháo kỷ niệm, tôi mua để đó chứ không hề đốt mà.

– Tuy chị không đốt, nhưng chị tàng trữ hàng cấm là pháo cũng bị phạt.

– Sao lại thế được, tôi đâu có sử dụng chúng….

– Chị muốn trình bày thì về phường mà trình bày!!!!

– Bớ người ta! Hiếp dâm, hiếp dâmmmmmmm……

– Chị bị điên à? Thậm Chí tôi còn chưa động vào người chị thì hiếp cái gì?

– Tuy Anh chưa hiếp nhưng trong người Anh có tàng trữ hàng cấm là dụng cụ hiếp dâm nên tôi phải kêu.