Truyện cười 21

Bóp trên bóp dưới

Sáng bữa nay vừa mở mắt tui đã nghe 2 vợ chồng phòng bên:

– Vợ : Anh lúc nào cũng vậy , chỉ bóp ở trên… khiến cho em bực cả mình.

– Chồng : Em nhìn lại nhá… tối hôm qua anh vừa nặn, vừa bóp từ dưới lên trên ấy thôi…

– Vợ : Sao ngày nay ở trên nó sẹp, còn ở dưới nó phình to thế này huh?

– Chồng : Em nói nhiều quá. Đưa đây anh bóp lại cho.

– Vợ : Thôi, nặn kem ra cho em đánh răng nè !