Truyên cười 17

Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì 1 tháng nay 2 người chẳng hề làm cho chuyện đấy. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: vì sao một tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?

Bà vợ: -Thưa bác sĩ, vì suốt 1 tháng qua em đi taxi đến nơi công việc, sau ấy lái xe taxi hỏi: Cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác? Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần “làm cho gì khác”.

Tới cơ quan, giám đốc lại hỏi em: Cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác? Vì quá mệt nên em lại chọn phần “làm gì khác”. khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và 1 lần nữa em lại chọn phần “làm gì khác” để tiết kiệm tiền. thành ra, khi về đến nhà, em quá mỏi mệt và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa. Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi: – Vậy chúng ta sẽ trò chuyện này với chồng cô hay sẽ làm gì khác?