Truyện cười 12

Làm nhục 

Trong 1 phiên tòa Cô gái nhắc: – bữa qua anh ấy đến nhà tôi chơi . Đang ngồi chơi thì anh ấy đè tôi xuống , cởi đồ tôi ra rồi …

Tòa án: Rồi sao nữa ?

– Rồi anh ấy bỏ đi ạ .

– Vậy vì sao lại bảo anh đấy làm nhục cô ? . . . . . . . . . .

– lúc nhìn thấy cơ thể của tôi mà anh đó lại bỏ đi thì khác đếu nào hạ nhục tôi chứ!